Monday, March 12, 2012

Formula Bahasa Melayu SPM / STPM


A.  FORMULA AYAT AKTIF SUBJEK (KGN) 1/2/3


SUBJEK (KGN)

(KATA BANTU)
(KB)

KK AKTIF
( meN..i/kan, ter)
OBJEK
(KETERANGAN)
DIA
(KGN 3)

SEDANG

MENYANGKUL
RUMPUT
DI HALAMAN RUMAHNYA
KAMU
(KGN 2)

BELUM
MENGEMASKAN
BILIK TIDUR ITU

SAYA
(KGN 1)

-
TERSEPAK
BATU
DI TEPI JALAN


    
B.  FORMULA AYAT PASIF SUBJEK (KGN 1/2)

OBJEK
(KATA BANTU)

SUBJEK
(KGN)
KK DASAR + (AKHIRAN)
(KETERANGAN)
BUKU ITU

PERNAH
SAYA
(KGN 1)
BACA
PADA TAHUN LEPAS
BAS EKSPRESS ITU
BELUM
PERNAH
AWAK
(KGN 2)
NAIKI
-


C.  FORMULA AYAT PASIF SUBJEK (KGN) 3

OBJEK
(KATA BANTU)
KK PASIF (DI………)
OLEH
SUBJEK
(KGN)
RUMPUT
SEDANG
DICANGKUL
OLEH
ALI
(KGN 3)
PELAJAR YANG PONTENG SEKOLAH
TELAH
DIMARAHI
OLEH
GURU DISIPLIN


    1.  Subjek 1 (KGN1) = merujuk kepada diri sendiri.
                                      Contoh  : aku, saya, kami, patik, hamba, beta dan 
                                      sebagainya.

2.      Subjek 2 (KGN 2) = merujuk kepada orang yang kita lawan bercakap.
                                  Contoh : kamu, awak, engkau, kau, saudara, saudari, 
                                  kalian, anda, tuan hamba dan sebagainya.

3.  Subjek 3 (KGN 3) = merujuk kepada orang yang tiada dalam perbualan.
                                Contoh :  dia, mereka, beliau, nya, ,ia, emak, kucing itu 

  

AYAT AKTIF
AYAT PASIF
SUBJEK  1 + (KB) +  KKTA + OBJEK + (KETERANGAN)
OBJEK + (KB) + SUBJEK 1 + KK PASIF + (KETERANGAN)
SAYA SUDAH MENERIMA SURAT
SURAT SUDAH SAYA TERIMA
KATA KERJA TRANSITIF AKTIF (KKTA)

KATA KERJA PASIF
(PELAKU  1 / 2)
KATA KERJA PASIF
(PELAKU 3)
MEMETIK
PETIK
DIPETIK
MENAIKI
NAIKI
DINAIKI
MENCUBA
CUBA
DICUBA
MEMPERLEBAR
PERLEBAR
DIPERLEBARKAN
MENOLAK
TOLAK
DITOLAK
MENDENDANGKAN
DENDANGKAN
DIDENDANGKAN
MENYELAMATKAN
SELAMATKAN
DISELAMATKAN
MENGIBARKAN
KIBARKAN
DIKIBARKAN
MEMPERISTERI
PERISTERI
DIPERISTERI
MEMPERISTERIKAN
PERISTERIKAN
DIPERISTERIKAN
MEMPERSUAMI
PERSUAMI
DIPERSUAMI
MEMPERSUAMIKAN
PERSUAMIKAN
DIPERSUAMIKAN

POLA AYAT BM

1.    FRASA NAMA (FN) + FRASA NAMA (FN)
2.    FRASA NAMA (FN) + FRASA KERJA (FK)
3.    FRASA NAMA (FN) + FRASA ADJEKTIF (FA)
4.    FRASA NAMA (FN) + FRASA SENDI NAMA (FSN)

SUBJEK (S)
PREDIKAT (P)
1.     FN
DR. SYEIKH MUZAFFAR
FN
IALAH ANGKASAWAN PERTAMA MALAYSIA

2.     FN
ADIK
FK
SEDANG MEMBACA BUKU CERITA
3.     FN
TELEFON BIMBIT NOKIA 6613C
FA
SANGAT LANGSING
4.     FN
MEREKA
FSN
KE SEKOLAH BERJALAN KAKI
 

KATA BANTU = SEDANG, PERNAH, TELAH, BELUM, AKAN, 
                                HENDAK, DAPAT,  BOLEH,  PASTI, HARUS, SUKA, 
                                WAJIB, HAMPIR, 
KATA PENGUAT = SUNGGUH, SANGAT, AMAT , PALING, 
KATA  PEMERI = IALAH, ADALAH
KATA NAFI = TIDAK , BUKAN
·       UNTUK MENENTUKAN POLA DALAM PREDIKAT, LIHAT PERKATAAN PERTAMA DALAM PREDIKAT SAMA ADA FN / FK / FA/ FSN.
·       KATA BANTU, KATA PENGUAT, KATA PEMERI DAN KATA NAFI PERLU DIABAIKAN UNTUK MENENTUKAN POLA DALAM PREDIKAT.

·       IMBUHAN KN / FN

peN – pe, pen, pem, peng, penge
juru          
-an       
ke
ke-an
wan, watu ,isme, man dll

·       IMBUHAN KK / FK

meN – me, men, mem, meng, menge
di          
ter        
ber       
memper – i/kan   
i/kan
ke-an


·       IMBUHAN KA / FA

Se,
Ke-an

·       KSN

Ke, di, dari, daripada, untuk dll.Perbezaan :

Ahmad  dituduh mencuri duit kawannya. ( ejaan dirapatkan -  imbuhan kata kerja pasif )

Salman berada di perpustakaan  sejak  pagi lagi.( ejaan  dijarakkan – ksn )

MENUKAR AYAT BIASA KEPADA AYAT SONGSANG

Ayat Songsang
SUBJEK
PREDIKAT

MEREKA
BERJALAN KAKI KE SEKOLAH
Pendepanan FK
BERJALAN KAKI
MEREKA, KE SEKOLAH
Pendepanan Keterangan FSN
KE SEKOLAH
MEREKA BERJALAN KAKI
MEREKA
BERMAIN BOLA PADA WAKTU PETANG
Pendepanan Keterangan FSN
PADA WAKTU PETANG
MEREKA BERMAIN BOLA
KAPAL ITU
BERLABUH DI PELABUHAN KELANG
Pendepanan Keterangan FSN
DI PELABUHAN KELANG
KAPAL ITU BERLABUH
ORANG TUA ITU
SEDANG NAZAK
Pendepanan Seluruh Predikat
SEDANG NAZAK
ORANG TUA ITU
MASERMI
PELAJAR CEMERLANG  SPM 2007
Pendepanan Seluruh Predikat
PELAJAR CEMERLANG SPM 2007
MASERMI
SITI
AKAN BERKAHWIN ESOK
Pendepanan KB dengan FK
AKAN BERKAHWIN
SITI, ESOK
Pendepanan Keterangan
ESOK
SITI AKAN BERKAHWIN
SALMAH
SEDANG MEMASAK NASI DI DAPUR
Pendepanan Seluruh Predikat
SEDANG MEMASAK NASI DI DAPUR
SALMAH
Pendepanan KB dengan KKTA
SEDANG MEMASAK NASI
SALMAH, DI DAPUR


PENGGUNAAN KATA GANDA DAN PENANDA JAMAK YANG BETUL.


1.  Semua pelajar 5Sc 1 manja

2.  Pelajar 5 Sc1 manja- manja

3.  Pelajar 5Sc1 manja belaka


KESALAHAN UMUM YANG DILAKUKAN CALON DALAM PENULISAN KARANGAN

1.  a.  Buah-buahan tempatan seperti tembikai, rambutan, durian, dan nanas
         (   /  )

     b.  Buah-buahan tempatan seperti tembikai, rambutan, durian, nanas dan 
          lain-lain.  (   x  )


2.   a.  Kita harus melupakan perkara lepas, bak kata pepatah, buang yang
          keruh ambil yang jernih.  (  /   )

      b.  Kita harus melupakan perkara lepas.  Bak kata pepatah, ”Buang yang
           keruh, ambil yang jernih”
           ( x  )

           Catatan : Pengikat kata hanya betul digunakan untuk kata pinjaman / 
                         cogankata.  

3.  a.  Terdapat banyak taman perumahan di Ampang, contohnya Taman
          Tasik Tambahan, Taman Saga, Taman Melor dan lain-lain. (  / )

     b.  Terdapat banyak taman perumahan di Ampang.  Contohnya Taman
          Tasik Tambahan, Taman Saga,  Taman Melor dan lain-lain.  ( x  )

4.  a..  Justeru, semua pihak.....  (  /   )

     b.   Justeru itu, semua pihak......(  x  ) MENUKAR CAKAP AJUK / DIALOG KEPADA CAKAP PINDAH


STRATEGI
PENERANGAN
CONTOH CAKAP AJUK / DIALOG
CONTOH CAKAP PINDAH / LAPORAN
Strategi 1
Singkatan kata / sinkof dalam bahasa lisan hendaklah ditulis penuh.
Nak
Tak
Mak
tu
Hendak
Tidak
Emak
itu
Strategi 2
Perkataan lisan / bahasa yang digunakan dalam cakap ajuk hendaklah digantikan dengan perkataan persuratan yang lebih sesuai.
Bagus
Okaylah
Dia yang buat
Baik
Baiklah
Dia yang melakukannya
Strategi 3
Pemerengganan
Banyak perenggan
Satu perenggan
Strategi 4
Imbuhan dilengkapkan dalam cakap pindah Pemerengganan
Ali yang ambil bukunya
Ali yang mengambil bukunya Satu perenggan
Strategi 5
Gunakan kata hubung pancangan dalam cakap pindah seperti agar, bahawa dan kerana yang menghubungkan klausa dengan klausa
”Alilah yang ambil bukunya,”
Sampuk Abu
Abu menjelaskan bahawa Alilah yang mengambil bukunya
Strategi 6
Gantikan kata seruan kepada frasa yang mengandungi makna yang sesuai
Aduh...!
Amboi...! / Wah...!


Cis...!
Hore...!
Eh....!
Dia menjerit kesakitan
Dengan perasaan terkejut…/ terpesona….(mengikut konteks ayat)
Dengan marahnya...
Dengan hati yang gembira...
Dengan nada hairan / marah...
(mengikut konteks ayat)

Strategi 7
Berilah maksud yang sama jika ada frasa yang sesuai mengikut konteks ayat cakap ajuk
”Marilah ikut aku,” kata Ali kepada Abu
”Bukan Ali yang pergi.”

”Moga-moga aku berjaya.”
Ali memujuk Abu agar mengikutinya
Dia menjelaskan bahawa bukan Ali yang pergi
Dia berharap agar dia berjaya
Strategi 8
Tanda pengikat kata digugurkan dalam ayat cakap pindah
”Marilah ikut aku,” kata Ali kepada Abu

Ali memujuk Abu agar mengikutinya

Strategi 9
Kata ganti nama
Menggunakan semua kata ganti nama
Menggunakan kata ganti nama ketiga sahaja
Strategi 10
Kata ganti nama pertama
Aku, patik, saya, hamba, beta
Dia, ia, baginda
Strategi 11
Kata ganti nama kedua
Kita, kami, kamu, awak, anda, engkau
Nama seseorang, mereka, dia, ia,nya
Strategi 12
Kata ganti nama ketiga
Mereka, nya, ia, baginda dan sebagainya
Dikekalkan
Strategi 13
Tukarkan keadaan
Begini
Demikian ini
Begitu
Demikian itu
Strategi 14
Tukarkan masa
Sekarang
esok
Ketika itu
Hari berikutnya
Strategi 15
Partikel kah digugurkan
”Adakah esok Ali akan datang?”
Dia bertanya sama ada Ali akan datang pada hari berikutnya
Strategi 16
Tukarkan kata tanya
Adakah?
Kenapa / mengapa?
Di mana?
Ke mana?
Siapa?
Bagaimana?
Apa?
Sama ada
Sebab
Tempat
Tujuan / destinasi
Orang / gerangan
Cara
Perkara / hal


.

No comments:

Post a Comment